Wolkenspiegels

Sloten en beken zijn onmisbaar. Niet alleen voor de afwatering of berging van water. Ze verlevendigen het landschap en weerspiegelen de wolkenlucht. De Scheijbeeck in Beverwijk en Velsen is wel een zeer fraai exemplaar. Het is een natuurlijke beek, ofwel een duinrel, die overtollig duinwater naar het achterland voert.

De beek vormt een bron van kennis. Het is een dwarsdoorsnede van de geschiedenis van het Hollandse landschapstype de binnenduinrand. Wie goed kijkt of op het spoor wordt gezet, leert over de geschiedenis van de bodemsoorten, de flora (waaronder stinseflora als bosanemonen, boshyacinthen, sneeuwklokjes), fauna en het waterbeheer.