Alpha et Omega

De Scheijbeeck vormt van oudsher de natuurlijke gemeentegrens tussen Velsen en Beverwijk. De beek ontspringt op het terrein van Tata Steel, in de voormalige duinvallei Breesaap. Zodoende is de oorsprong - sinds Hoogovens in 1918 hier neerstreek - verstopt en ook ontoegankelijk. De loop wordt weer zichtbaar bij ‘Holland op z’n smalst’, waar de beek zijn weg vervolgt en op het herenhuis Scheijbeeck aankoerst. In dit huis bevindt zich een kelder waar de beek onderdoor stroomt, naar het industrieterrein, om in de Pijp te eindigen.

De Scheijbeeck vormt een bron van kennis en inspiratie, vol van paradoxen: tussen dromen en werkelijkheid; tussen verleden en toekomst; tussen het ondergrondse en bovengrondse; het onderbewuste en het bewuste; het zichtbare en het verborgene.

Oorsprong en einde zijn onzichtbaar voor de buitenwereld. Daar waar de beek weer bovengronds komt en zichtbaar wordt, verschijnt de beek in een andere gedaante. De Scheijbeeck is namelijk in 2007 voor een groot deel verlegd. Niets is wat het lijkt.