Beek als Bron is mogelijk door de bijdragen van:

• De gemeente Beverwijk

• Corus

• Stuurgroep Groene IJmond

• Het Economisch stimuleringsprogramma IJmond Veelzijdig

• BUKO

• Actieplan Cultuurbereik van de provincie Noord-Holland

• Het Provinciaal Centrum Beeldende Kunst van Kunst en Cultuur N-H

• Lions Beverwijk

• Het Schipholfonds

• Wijkertorenfonds Rabobank IJmond-Noord

• Prins Bernhardfonds

• Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten

• Gemeente Velsen

• Tekstbureau Zonneveld & Thöne

Warmhartige ondersteuning
Het uitstippelen van de permanente wandelroute werd mogelijk gemaakt door de ruimhartige medewerking en warme ondersteuning van tal van organisaties, bedrijven en personen. Te weten: gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk, gemeente Velsen, Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk, Rotary Club Beverwijk, Tekstbureau Zonneveld & Thöne, Wijkertorenfonds Rabobank IJmond Noord, Stuurgroep Groene IJmond, Floricultura Heemskerk, Corus, Ingenieurs- en Adviesburo De Wilde B.V., IJmond Veelzijdig, BUKO.
En met hulp en instemming van talloze mensen, waaronder Maarten Dijkshoorn, Paul Schekkerman, John Gozeling, Eli Zeitsen, Cor Beentjes (gemeente Beverwijk) Jan van Mourik en Mariëlle Wielstra (PWN), Wendelien en Irma van de firma BUKO, Max Zonneveld, Jelle Waterlander, stadshistoricus Jan van der Linden, Gerard Castricum, Frits Smid, Anna Bongers, Joris Brussel, Peter van den Bos, Bert Giebels, Bennie Visser, Ronald Tebra, Guido van de Werve, Willem Messchaert, Jaap Velserboer en Roel Berghuis! Zonder al deze hulp - van kunstenaars, sponsors en betrokkenen - was de wandelroute niet van de grond gekomen.