Beek als Bron is mogelijk door de bijdragen van:

• De gemeente Beverwijk

• Corus

• Stuurgroep Groene IJmond

• Het Economisch stimuleringsprogramma IJmond Veelzijdig

• BUKO

• Actieplan Cultuurbereik van de provincie Noord-Holland

• Het Provinciaal Centrum Beeldende Kunst van Kunst en Cultuur N-H

• Lions Beverwijk

• Het Schipholfonds

• Wijkertorenfonds Rabobank IJmond-Noord

• Prins Bernhardfonds

• Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten

• Gemeente Velsen

• Tekstbureau Zonneveld & Thöne