Schoon, wild waterjuweeltje

Duinbeken kronkelen vanuit de duinstreek naar de polders. Het overtollige water zoekt zijn weg naar het lager gelegen achterland. In de binnenduinrand gaat de stroom van west naar oost. Deze afvoer is in het verleden een bron van wrevel tussen duinbewoners en polderbewoners, die met elkaar bekvechtten over de beheer van dat water.

In Nederland worden al vroeg pogingen ondernomen om de afwatering goed te regelen en zo de onenigheid in de kiem te smoren. In de middeleeuwen graaft men sloten en greppels en natuurlijke duinrellen worden gekanaliseerd. Zo ook de Scheijbeeck. Hier en daar meandert-ie, maar even vaak – zoals in Park Scheijbeeck - is-ie kaarsrecht. 

En laat dat duinwater nu ook nog brandschoon zijn. Duinrellen ontspringen namelijk vanuit een natuurlijk reservoir aan regenwater in de duinen. Het duinzand filtert en zuivert dit water en verhoogt zodoende de bacteriologische betrouwbaarheid.

Overal ter wereld is schoon water een zeldzaam goed. Hier, in het kloppend hart van industriestreek de IJmond, ontspringt er nota bene schoon water uit een vitale duinbron.